กล้วยห่อใบตอง

เจ้าของภูมิปัญยา   นางนิศากร บกแก้ว บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

       ภูมิปัญญากล้วยห่อใบตอง    

   ส่วนผสมของกล้วยกวนก็เป็นภูมิปัญหาดั้งเดิม ที่คนในสมัยก่อนคิดที่จะเก็บรักษากล้วยที่สุกงอมแล้วนำมารับประทานให้นานที่สุด โดยการนำมาแปรรูปกวนให้แห้ง และนำมาบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาไว้รับประทาน

 บรรจุภัณฑ์

             นำเอาใบตองสดมารีดให้แห้ง ซึ่งจะมีกลิ่นหอมของใบตอง โดยการนำกล้วยกวนที่กวนเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นมาห่อด้วยพลาติก แล้วตัดใบตองที่รีดเรียบร้อยแล้วทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนำมาห่อทับพลาสติกที่ห่อกล้วยกวนแล้ว เป็นข้าวต้มทมัดแล้วนำมาประกอบเป็นพวงมาลัย ซึ่งการห่อเป็นข้าวต้มมัดและประกอบเป็นพวงมาลัยถือว่าเป็นภูมิปัญหาดั้งเดิมของคนไทยในสมัยก่อนซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและก็เป็นการทำบรรจุภัณฑ์อย่างหนึ่งเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้้มาซื้อสินค้าของเรา

-, -

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 44


ผ้าทอกะเหรี่ยง

ประวัติความเป็นมา

 

นายคือบือ เป็นราษฎรอาศัยอยู่บ้านกี่โก๊ะโคะโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวได้ล่มสลายแล้วเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2474 นายคือบือ ขณะนั้นอายุได้ 25 ปี ได้เดินทางมาที่บ้านอุฮูทะ พร้อมกับญาติพี่น้องจำนวนหนึ่งเพื่อแสวงหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่และพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลำห้วยวาเล่ย์กับลำห้วยอุฮูโกร มาบรรจบกันทำให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่สร้างบ้านเรือนและบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่แล้วจำนวน 15 คน 3 ครัวเรือน คือ ครอบครัวของนายแต้แน นายโกโค และนายซะแฮ
ต่อมาเมื่อชุมชนได้ขยายตัวมากขึ้นมีประชากรถึง 53 คน 20 ครัวเรือน ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “อุฮูทะ” และได้แต่งตั้งให้นายคือบือ เป็นผู้นำคนแรก สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่ามากมาย เช่น หมู่ป่า กวาง เก้ง ฯลฯ เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจยังชีพ คือ มีความเรียบง่ายปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเก็บของป่า ล่าสัตว์ และปลูกข้าวไว้เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น

-, -

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 82


ผ้าทอกะเหรี่ยง

ประวัติความเป็นมา

 

นายคือบือ เป็นราษฎรอาศัยอยู่บ้านกี่โก๊ะโคะโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวได้ล่มสลายแล้วเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2474 นายคือบือ ขณะนั้นอายุได้ 25 ปี ได้เดินทางมาที่บ้านอุฮูทะ พร้อมกับญาติพี่น้องจำนวนหนึ่งเพื่อแสวงหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่และพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลำห้วยวาเล่ย์กับลำห้วยอุฮูโกร มาบรรจบกันทำให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่สร้างบ้านเรือนและบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่แล้วจำนวน 15 คน 3 ครัวเรือน คือ ครอบครัวของนายแต้แน นายโกโค และนายซะแฮ

-, -

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 58


ผ้าทอกะเหรี่ยง

นายคือบือ เป็นราษฎรอาศัยอยู่บ้านกี่โก๊ะโคะโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวได้ล่มสลายแล้วเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2474 นายคือบือ ขณะนั้นอายุได้ 25 ปี ได้เดินทางมาที่บ้านอุฮูทะ พร้อมกับญาติพี่น้องจำนวนหนึ่งเพื่อแสวงหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่และพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลำห้วยวาเล่ย์กับลำห้วยอุฮูโกร มาบรรจบกันทำให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่สร้างบ้านเรือนและบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่แล้วจำนวน 15 คน 3 ครัวเรือน คือ ครอบครัวของนายแต้แน นายโกโค และนายซะแฮ

-, -

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 44


ผ้าทอสีธรรมชาติลายสก็อต

ภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวอีสานยาวนานมาแล้ว เดิมทีครัวเรือนในบ้านทุ่งกงซึ่งส่วนใหญ่จะอพยพมาจากภาคอีสานจะมีการทอผ้าเพื่อใช้เองในครอบครัว โดยจะใช้วัสดุและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ มีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้าก็ได้เข้ามาส่งเสริม ตลอดจนการสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน งบประมาณ การผลิตรวมทั้งการตลาด มีสมาชิกก่อตั้งครั้งแรก ๘ คน ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ ๗ คน ใช้ชื่อกลุ่มตั้งแต่เริ่มแรกว่า กลุ่มรวมใจไทยตาก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ หมอน ผ้าผืน (ลายสก็อต) โดยมีประธานคนแรกจนถึงปัจจุบัน คือ นางบุญเลื่อน เหมกุล

-, -

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 42

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ชลธี รีสอร์ท

ชลธี รีสอร์ท

ชลธี รีสอร์ท บริการห้องพัก บรรยากาศร่มรื่น  ราคาประหยัด มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน  บริการเป็นกันเอง  มีอาหารว่างเช้าให้บริการ&n

พระวิเชียรธรรมนาท

พระวิเชียรธรรมนาท

พระวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง ท่านมีจิตตั้งมั่น ต้องต่อสู้กับนานาอุปสรรคกว่าที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างวัดหนองปลิงให้เป็นสถาน

จอก

จอก

ลักษณะทั่วไป วัชพืชน้ำขนาดเล็ก ลำต้นทอดขนานไปกับผิวน้ำ มีระบบรากแก้วและมีรากฝอยจำนวนมาก อายุยืนหลายปี เจริญเติบโตติดกันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้ำ ลำต