วิธีการจองห้อง

1. เข้าระบบ

2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง

5. กดปุ่มบันทึก

6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง

 

E-BOOKING

ระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เกี่ยวกับเรา

กฎและระเบียบการจองและใช้บริการห้อง

 1. ระบบจองห้องให้บริการสำหรับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เท่านั้น!!
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาใช้บริการห้อง 5 นาที และ ไม่เกิน 15 นาที
 3. นักศึกษา ใช้เลข รหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อขอใช้บริการ
 4. บุคลากร ใช้เลข บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอใช้บริการ
 5. ห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มและห้องส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 6. ห้องต้นสักและห้องสตูดิโอ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 7. ห้องมินิเธียเตอร์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 8. ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในกรณีจองห้องช่วงเวลาติดต่อกัน
  * หากไม่มาในช่วงเวลาแรก จะถือว่ายกเลิกการจอง
 9. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น
 10. สำหรับห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มและห้องส่งเสริมการเรียนรู้
  1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  2. หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อรับกุญแจเข้าใช้ห้อง
 11. สำหรับห้องต้นสัก, ห้องสตูดิโอและห้องมินิเธียเตอร์
  1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  2. หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ อาคารเอวี ก่อนเข้าใช้ห้อง
 12. เจ้าหน้าที่สามารถ ระงับสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ การใช้บริการห้อง
 13. สำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบการใช้บริการห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

วิธีการจองห้อง

 1. สำหรับบุคลากร ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำหรับนักศึกษา ระบุรหัสนักศึกษา
 3. เลือกห้องที่ต้องการจอง
 4. เลือกเวลาที่ต้อการจอง
 5. กรอกรหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง และกดปุ่มบันทึก
 6. กรณีที่ต้องการจองห้องนั้นๆ ในวันที่อื่นๆ ให้ทำการตรวจสอบวันที่จองก่อน และทำการจองตามขั้นตอนข้างต้น

 • 33,706 ผู้เข้าชม
 • 6,410 ปีนี้
 • 10,118 ปีที่แล้ว
 • 375 เดือนนี้
 • 502 เดือนที่แล้ว
 • 7 วันนี้
 • 28 เมื่อวานนี้

*** หมายเหตุ การให้บริการห้องบางห้องอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ปฏิทินขอใช้บริการรองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1030-1230,1230-1430,1430-1630

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
1030-1230,1430-1630

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
1030-1230,1430-1630

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1030-1230,1230-1430,1430-1630

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1030-1230,1230-1430,1430-1630

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430

รองรับ
ให้บริการช่วงเวลา
0830-1030,1230-1430


ตารางขอใช้บริการ

ห้อง วันที่ ช่วงเวลา ชื่อ-นามสกุล จำนวน