สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำแนะนำ

  1. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ ตรวจสอบระบบแนะนำทรัพยากร
  2. คลิกปุ่ม แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
  3. กรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ สาขาวิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการแจ้งเมื่อทรัพยากรนั้นๆ เข้ามายังสำนักวิทยบริการฯ
  4. สามารถแนะนำทรัพยากรได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชื่อเรื่อง ต่อการแนะนำ 1 ครั้ง
  5. แจ้งผู้แนะนำผ่านระบบ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ : 2018-07-10 11:49:38 ชื่อ-นามสกุล : ธัญรดี บุญปัน

เรื่อง : การรายงานข่าวเชิงสืบสวน / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ / 256 / 1

เรื่อง : การถ่ายภาพ เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร (PHOTOGRAPHY TECHNIQUE IMPLEMENTATION (ราคาป / ณัฐกร สงคราม / 40 / 1

เรื่อง : ถ่ายภาพท่องเที่ยว คู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นส สะดุดตา / INSIGHT GUIDES / 445 / 1

วันที่ : 2017-09-18 15:48:51 ชื่อ-นามสกุล : ธัญรดี บุญปัน

เรื่อง : KIDCHEN สูตรเด็ดรายการเด็ก :: คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน / 150 / -

เรื่อง : การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ / ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ , ผศ. ดร. / 290 / -

เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน, รศ. ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, อ. ดร. / 400 / -