อ่างเก็บน้ำห้วยบง

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้ชม 75

[16.790833, 99.5508333, อ่างเก็บน้ำห้วยบง ]

        อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตั้งอยู่ที่บ้านบางลาด ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอ่างที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำสร้างด้วยดินเหนียวอัดแน่น ขนาดความยาว 100 เมตร ความสูงประมาณ 12 เมตร
        กักเก็บน้ำได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำฝนลงป่า 6 ตารางกิโลเมตร สร้างไว้เพื่อเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค
        ปัจจุบันนี้ใช้ทำประปา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนอีกแห่งหนึ่ง เพราะรอบๆ อ่างมีทัศนียภาพสวยงามมาก ล้ฮมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ ประชาชนนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพรานกระต่าย
        ปลาที่ตกได้ : ปลานิล ตะเพียน ยี่สก นวลจัน ตะโกก ช่อน ชะโด
        เหยื่อ : รำผสมทั่วไปแล้วแต่สูตร ส่วนชะโด-ช่อน-ให้ตีลูกปลาเรว่าเหยื่อปลอม ถ้านำเรือพายไปด้วยจะดี ตกแต่พอกิน
        เส้นทาง : จากตัวเมืองกำแพงเพชรไปอำเภอพรานกระต่าย พอถึงโรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคมจะเจอสี่แยกให้เลี้ยงซ้ายไปอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตรงตรงไปประมาณ16 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางซ้ายมืออ่างเก็บน้ำห้วยบง ทางจะเป็นดินแดง เขาไปอีก1600 เมตร ก็จะถึงอ่าง

 

คำสำคัญ : ตกปลา, อ่างเก็บน้ำ

ที่มา : https://shorturl.asia/igaBv

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). อ่างเก็บน้ำห้วยบง . สืบค้น 7 ธันวาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2169&code_db=610001&code_type=07

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2169&code_db=610001&code_type=07

Google search

Mic

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตั้งอยู่ที่บ้านบางลาด ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอ่างที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำสร้างด้วยดินเหนียวอัดแน่น ขนาดความยาว 100 เมตร ความสูงประมาณ 12 เมตร

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้เช้าชม 75

ย้อนรอย “เที่ยวเมืองพระร่วง”  ตอนที่ 7 (บ้านพรานกระต่าย)

ย้อนรอย “เที่ยวเมืองพระร่วง” ตอนที่ 7 (บ้านพรานกระต่าย)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตรวจตราโบราณสถานในเขตเมืองและนอก เมืองของเมืองกำแพงเพชรจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว ได้เสด็จต่อไปเพื่อสำรวจร่องรอยตามเส้นทางถนนพระร่วง วันที่ 18 มกราคม 2450 เสด็จออกจากเมืองกำแพงเพชรทางประตูสะพานโคม แล้วเสด็จไปตามแนวถนนพระร่วง ผ่านเมืองพลับพลา เขานางทอง ประทับพักแรมที่เมืองบางพาน โดยพาหนะช้าง ถึงเสด็จบ้านพรานกระต่ายเกือบเที่ยง 

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2020 ผู้เช้าชม 431

ประวัติอำเภอพรานกระต่าย

ประวัติอำเภอพรานกระต่าย

เอกลักษณ์ภาษาถิ่น  หินอ่อนเมืองพาน  ตำนานถ้ำกระต่ายทอง  เห็ดโคนดองรสดี เป็นคำขวัญประจำอำเภอพรานกระต่าย ที่แสดงให้เห็นภาพถึงภาพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของอำเภอพรานกระต่ายอย่างชัดเจน อำเภอพรานกระต่ายเป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2018 ผู้เช้าชม 2,462

ย้อนรอย “เที่ยวเมืองพระร่วง”  ตอนที่ 6 (เมืองบางพาน)

ย้อนรอย “เที่ยวเมืองพระร่วง” ตอนที่ 6 (เมืองบางพาน)

เมืองโบราณบางพาน ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสาย 101 กำแพงเพชร – พรานกระต่าย ก่อนเข้าสู้ตัวอำเภอให้เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางผ่านหมู่บ้าน ทุ่งนา มุ่งหน้าเขาหาเขานางทองที่ตั้งเด่นอยู่กลางพื้นราบ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนพระร่วงอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงเมืองบางพาน สภาพของเมืองบางพาน เป็นเมืองรูปรีโอบไปตามลำน้ำคลองใหญ่ ประมาณ 450+200 เมตร ภายในเมืองมีซากโบราณสถานอยู่ 3 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2020 ผู้เช้าชม 644