วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2023 ผู้ชม 435

[16.0178571, 98.8604167, วัดพานิชย์นิรมล]

ชื่อวัด :  
     
  วัดพานิชย์นิรมล

สถานที่ตั้ง :
     
   ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
         วัดพานิชย์นิรมล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2407 โดยมีนายต้น ดารินทร์ เป็นผู้นำชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีนามว่า วัดอุ้มผาง ได้เปลี่ยนเป็นวัดพานิชย์นิรมล ในปี พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2495 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 5 รูป สามเณร 10 รูป ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2484 
         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีหมู่บ้านล้อมรอบ โดยมีทางสาธารณะเป้นเขตแดนทั้งสี่ด้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศง 2506 ศาลการเปรียญกว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร สร้าง พ.ศ. 2512 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถเนื้อทองเหลือง 1 องค์ ศาลากรเปรียญมีพระประธาน 5 องค์ และที่กุฏิสงฆ์มีพระประธาน 1 องค์

         

คำสำคัญ : โบราณสถาน

ที่มา : https://rb.gy/g0lku7

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2566). วัดพานิชย์นิรมล. สืบค้น 21 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2204&code_db=610009&code_type=TK002

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2204&code_db=610009&code_type=TK002

Google search

Mic

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 86 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 ก เลขที่ 548 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2023 ผู้เช้าชม 435

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน - แพร่ - ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทำให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเป็นเผ่าที่ไม่ชอบสุงสิงกันใคร จึงได้ย้ายไปที่อื่น

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 831

วัดอุ้มผาง

วัดอุ้มผาง

คำว่า "อุ้มผาง" เพี้ยนมาจากคำว่า "อุ้มผะ" ในภาษากะเหรี่ยง หมายความว่า "กระบอกไม้ไผ่" เดิมราว พ.ศ. 2432 นั้นอุ้มผางขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนทางด้านทิศตะวันตก เป็นจุดตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทศไทย โดยที่ผู้เดินทางมานั้นจะนำเอกสารผ่านทาง ใส่มาในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อมาถึงก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่ และนำเอกสารออกมาแสดง ต่อมาภายหลัง "อุ้มผะ" ก็เรียกเพี้ยนไปเป็น "อุ้มผาง" ตามสำเนียงไทยนั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,026