ระบบแจ้งเตือน (Notify Messages)

Register Notify Messages

1. Scan QRCODE : KPRU ARIT Notify หรือ คลิกที่รูป QRCode

2. กดปุ่ม เพิ่มเพื่อน (Add Friend) หรือ แชท (Chat)

3. กดปุ่ม เพิ่มเพื่อน

4. พิมพ์รหัสสมาชิก (รหัสสมาชิก รหัสนักศึกษา หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และ กดส่งข้อความ

5. แสดงข้อความลงทะเบียนเรียบร้อย

6. แสดงข้อความแจ้งเตือนยืม-คืนทรัพยากร

7. แสดงข้อความแจ้งข่าวสาร