Monitor เครือข่าย ขนาด 32 นิ้ว

KPRU53-13.00-0015
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan

KPRU52-13.00-0317
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan

KPRU52-13.00-0318
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan

KPRU52-13.00-0319
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan Booster Amplitier

KPRU52-13.00-0393
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan Booster Amplitier

KPRU52-13.00-0394
จำนวน 1 รายการ

Wireless Lan Booster Amplitier

KPRU52-13.00-0395
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU48-07.00-0005
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU48-07.00-0005
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU49-07.00-0057
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU49-07.00-0057
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU51-07.00-0026
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

KPRU51-07.00-0026
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล

KPRU50-07.00-0008
จำนวน 1 รายการ

กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล

KPRU50-07.00-0008
จำนวน 1 รายการ

กล้องวงจรปิด

KPRU48-07.00-0002
จำนวน 1 รายการ

กล้องวงจรปิด

KPRU48-07.00-0002
จำนวน 1 รายการ

ขาตั้งกล้อง

KPRU43-07.00-0037
จำนวน 1 รายการ

ขาตั้งกล้อง

KPRU43-07.00-0037
จำนวน 1 รายการ

ขาตั้งกล้อง

KPRU50-07.00-0007
จำนวน 1 รายการ

ขาตั้งกล้อง

KPRU50-07.00-0007
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0019
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0020
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0021
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0022
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0023
จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

KPRU54-13.00-0024
จำนวน 1 รายการ

คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

KPRU55-13.00-0011
จำนวน 1 รายการ

จอรับภาพ

KPRU44-07.00-0013
จำนวน 1 รายการ

จอรับภาพ

KPRU44-07.00-0013
จำนวน 1 รายการ

ชุดโปรแกรมการเรียนรู้ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

KPRU58-13.00-0348
จำนวน 1 รายการ

ดอลลี่สำหรับขาตั้งกล้องถ่ายวิดิทัศน์

KPRU45-07.00-0021
จำนวน 1 รายการ

ดอลลี่สำหรับขาตั้งกล้องถ่ายวิดิทัศน์

KPRU45-07.00-0021
จำนวน 1 รายการ

ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง

KPRU48-04.00-0038
จำนวน 1 รายการ

ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง

KPRU48-04.00-0038
จำนวน 1 รายการ

ตู้แร็ค(rack)

KPRU50-13.00-0029
จำนวน 1 รายการ

ตู้แร็ค(rack)

KPRU50-13.00-0029
จำนวน 1 รายการ

ตู้แสดงหนังสือ

KPRU27-04.00-0001
จำนวน 1 รายการ

ตู้แสดงหนังสือ

KPRU27-04.00-0001
จำนวน 1 รายการ

พัดลมระบายอากาศสำหรับตู้แร็ค

KPRU49-04.00-0026
จำนวน 1 รายการ

พัดลมระบายอากาศสำหรับตู้แร็ค

KPRU49-04.00-0026
จำนวน 1 รายการ

มอนิเตอร์

KPRU52-13.00-0042
จำนวน 1 รายการ

มอนิเตอร์

KPRU52-13.00-0042
จำนวน 1 รายการ

มอนิเตอร์

KPRU52-13.00-0043
จำนวน 1 รายการ

มอนิเตอร์

KPRU52-13.00-0043
จำนวน 1 รายการ

มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า

KPRU47-06.10-0005
จำนวน 1 รายการ

มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า

KPRU47-06.10-0005
จำนวน 1 รายการ

ลำโพง

KPRU46-06.10-0010
จำนวน 1 รายการ

ลำโพง

KPRU46-06.10-0010
จำนวน 1 รายการ

ลำโพง ชนิด 2 ทาง

KPRU46-06.10-0008
จำนวน 1 รายการ

461 รายการ : 10 หน้า