สำนักงานเทศบาลเมืองตาก

สำนักงานเทศบาลเมืองตาก

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้ชม 913

[16.8709934, 99.124859, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก]

เทศบาลเมืองตาก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2560 เมืองตากมีประชากรจำนวน 16,922 คน เขตเทศบาลมีพื้นที่ 7.27 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวเดียด ตำบลหนองหลวง ตำบลระแหง และตำบลเชียงเงิน อยู่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

ประวัติความเป็นมา : ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่นั้น เดิมอาคารเทศบาลเมืองตาก ตั้งอยู่ในที่ดินวัดร้างตรงมุมถนนมหาดไทยบำรุง ตัดกับถนนเทศบาลบำรุง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง ความกว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 นายกเทศมนตรีเมืองตาก สมัยนั้น มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังใหม่ โดยจะก่อสร้างในพื้นที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เกิดเหตุการณ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังเก่าพังยุบลงมา วิศวกรโยธาได้ทำการสำรวจและรายงานว่าไม่สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้รื้อถอน เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่ในพื้นที่เดิม โดยก่อนการรื้อถอนได้ทำการถ่ายภาพอาคาร เพื่อนำรูปภาพ จัดทำแบบจำลอง พร้อมประวัติความเป็นมาจัดแสดงในอาคารหลังใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาต่อไป

สภาพทั่วไป : สำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่ มีพื้นที่ชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในให้สวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง กว้างขวาง มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน นายกเทศมนตรีเมืองตาก มีนโยบายจะจัดให้เป็นระบบ One Stop Service คือเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการเพียงจุดเดียว โดยสามารถให้บริการกับผู้มาติดต่อได้ครบทุกเรื่อง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้มีความกระชับ ฉับไวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความเจริญก้าวหน้า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สถานที่ติดต่อ : 901 ถนน ตากสิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

เบอร์โทรติดต่อ : 055518888

เวลาทำการ : เปิด-ปิด 08:30 -16.30 น.

คำสำคัญ : หน่วยงานราชการ, สำนักงงาน, ติดต่อราชการ

ที่มา : http://www.tessabantak.go.th/index.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). สำนักงานเทศบาลเมืองตาก. สืบค้น 20 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2162&code_db=610013&code_type=TK001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2162&code_db=610013&code_type=TK001

Google search

Mic

สำนักงานเทศบาลเมืองตาก

สำนักงานเทศบาลเมืองตาก

เทศบาลเมืองตาก มีนโยบายจะจัดให้เป็นระบบ One Stop Service คือ เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการเพียงจุดเดียว โดยสามารถให้บริการกับผู้มาติดต่อได้ครบทุกเรื่อง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้มีความกระชับ ฉับไวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้เช้าชม 913