กล้วยกวน

กล้วยกวน

เผยแพร่เมื่อ 10-11-2023 ผู้ชม 411

[16.9111042, 99.4891581, กล้วยกวน]

กล้วยกวน
จากสวนเกษตรกรไทย จากสวนเกษตร สู่มือผู้บริโภค เป็นขนมของฝาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมจากในท้องถิ่น

คำสำคัญ : กล้วย กล้วยกวน ของฝาก

ที่มา : https://smce.doae.go.th/product_detail.php?smce_id=662070110005&ps_id=5105

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2566). กล้วยกวน. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2200&code_db=620001&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2200&code_db=620001&code_type=11

Google search

Mic

กล้วยกวน

กล้วยกวน

กล้วยกวนจากสวนเกษตรกรไทย จากสวนเกษตรสู่มือผู้บริโภค เป็นขนมของฝาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมจากในท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 10-11-2023 ผู้เช้าชม 411