ติดต่อประสานงานบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและการบริการต่างๆ ค่ะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประสานงานบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและการบริการต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563 Star ติดต่อประสานงานบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและการบริการต่างๆ ค่ะติดต่อประสานงานบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและการบริการต่างๆ ค่ะ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 Star ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 8

ประกาศสำนักวิทยบริการฯ หยุดให้บริการ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการห้องสมุด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 Star ประกาศสำนักวิทยบริการฯ หยุดให้บริการประกาศสำนักวิทยบริการฯ หยุดให้บริการ 38

มีต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 Star ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 8

ประกาศ!! สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดพิ้นที่ให้บริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดพิ้นที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563 Star ประกาศ!! สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดพิ้นที่ให้บริการประกาศ!! สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดพิ้นที่ให้บริการ 65

ประกาศ!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2016 อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ขอให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ โปรดใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด และปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563 Star ประกาศ!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2563ประกาศ!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2563 15

มีต่อ

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เก่งหลักไวยากรณ์อังกฤษได้ง่ายๆ ใน 30 วัน, การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking, การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า, บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร : จากวัยเด็กสู่วัยทำงาน

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 25


แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

ความต้องการระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศ, การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อย, การลดสัดส่วนของเสีย, การศึกษาความไปได้ในการขึ้นรูปโลหะ, ...

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563 Star แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 30

แนะนำวารสารใหม่ หมอความยุติธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 287

นักรบจับฉ่าย สายลับ ประเทศลาว, ศาลเปิดคลินิกสังคม, อัยการแจงไม่ฟ้องคดีฆ่าบิลลี่, กมธ.ป้องกันการรัฐประหาร, โดมิโน่คดีแชร์ลูกโซ่ดันกฎหมายเฉพาะสกัดวงจร, ...

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 Star แนะนำวารสารใหม่ หมอความยุติธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 287แนะนำวารสารใหม่ หมอความยุติธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 287 62

มีต่อ

สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (สีแดงแรงฤทธิ์) ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘ กระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ "KPRU NEW YEAR ๒๐๒๐ ตอน อายแสงนีออน" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2563 Star สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘ 224


D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรม D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก ในสไตล์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 27 Star D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรักD.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก 364

KPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU English Camp 2019 | The Gift of Language

เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2562 1 Star KPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรKPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 499


มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยี่ยมชม นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs StartUp และคณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะ 235


คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Zheng Miao Shui ประธานผู้บริหารโรงเรียน และคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จะรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2562 20 Star คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 431


วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 2 Star วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นวัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 741


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 714


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 806


ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 769


มีต่อ

ATM อทีเอ็ม เออรัก เออเร่อ (No media)

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_1.png

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563

Beauty And The Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (No media)

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_1.png

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563

Insurgent คนกบฏโลก (No media)

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_1.png

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2563 1

COVID-19 คืออะไร?

มาทำความรู้จักกับ Covid-19 ว่ามาจากไหนและจะป้องกันได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563 10 Star COVID-19 คืออะไร?COVID-19 คืออะไร? 27

วิธีป้องกัน COVID-19

เราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดังนี้  คลิก

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563 7 Star วิธีป้องกัน COVID-19วิธีป้องกัน COVID-19 27

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า)

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า)

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 6 Star วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า)วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า) 52

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562

  คลิก