นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” | คลังรูปภาพ Selfie วันที่ 9 10 11 19

Yunnan College of Tourism, China. Visit The Office Of Academic Resource Information And Technology in KPRU

The Office Of Academic Resource Information And Technology with Office of International Relations & ASEAN Affairs Welcoming Mr. Fu Jihong (Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT)), Yunnan College of Tourism, China and Team

Published on 29 พฤษภาคม 2561 LIKE Yunnan College of Tourism, China. Visit The Office Of Academic Resource Information And Technology in KPRU Star Yunnan College of Tourism, China. Visit The Office Of Academic Resource Information And Technology in KPRUYunnan College of Tourism, China. Visit The Office Of Academic Resource Information And Technology in KPRU 380


1 day fun at the library.

On May 3, 2018, the Office of Academic Resources Information and Technology held a one-day fun day at the library at the class room and the children's corner on the 4th floor. Kamphaengphet Rajabhat University.

Published on 4 พฤษภาคม 2561 LIKE 1 day fun at the library. 2 Star 1 day fun at the library.1 day fun at the library. 484


More

The Office Of Academic Resource Information And Technology

 • New
  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  Click
 • นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  Click
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  Click
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  Click
 • จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  Click
 • จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  Click