ประกวดภาพถ่าย มารยาทการใช้ห้องสมุด วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

ประกวดภาพถ่าย มารยาทการใช้ห้องสมุด วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

ประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่าน วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

ประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่าน วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

ประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

ประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2560

แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฏาคม 2560

แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฏาคม 2560

เรื่องเล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

เรื่องเล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

ความต้องการในการบริการห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560

ความต้องการในการบริการห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560

สายตรงผู้อำนวยการ

E-Booking

Science Reference Center

Entrepreneurial Studies Source

TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

UCTAL : สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

วารสารพิกุล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ETDA

" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน "

สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 94

สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด

กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฏาคม 2560  

เผยแพร่เมื่อ 17-07-2017 ผู้เช้าชม 24

กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด

รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฏาคม 2560  ส่งผลงานได้ที่  งานวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้เช้าชม 90

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้เช้าชม 90

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ 

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้เช้าชม 34

ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

มีต่อ ...

สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 94

สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

บริการ วารสาร, หนังสือพิมพ์, กฤตภาค, จุลสาร, แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 33

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

บริการ หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) หมวด 000-400

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 32

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

บริการ หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) หมวด 500-900  หนังสื่อทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) หมวด 000 - 900 และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 17

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

บริการ วิทยานิพนธ์, วิจัย, หนังสืออ้างอิง , สิ่งพิมพ์รัฐบาล, หนังสืออนุสรณ์, หนังสืองานศพ, หนังสือบันเทิงคดี, หลักสูตรและแบบเรียน 

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เช้าชม 20

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

มีต่อ ...

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่" วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้เช้าชม 15

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2017 ผู้เช้าชม 24

การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015  ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2017 ผู้เช้าชม 30

การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

มีต่อ ...

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2017 ผู้เช้าชม 24

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2017 ผู้เช้าชม 28

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2017 ผู้เช้าชม 36

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้เช้าชม 61

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2017 ผู้เช้าชม 26

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560

มีต่อ ...

การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : ThailiNet ) เครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PuliNet) และสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน บนเครือข่าย UniNet

เผยแพร่เมื่อ 17-06-2017 ผู้เช้าชม 55

การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC

The National Association of Colleges and Employers (NACE) ได้ทำการสำรวจข้อมูลถึงความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ กว่า 86 บริษัท และได้สอบถามเกี่ยวกับ วิชาเอกหรือสาขาปริญญาที่พวกเขาต้องการจะจ้างงานในปี 2017 (Top Degrees For Getting Hired In 2017) จากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก สำหรับสาขาวิชาเอกที่นายจ้างต้องการมากที่สุด NACE ได้สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 10 อันดับด้วยกันในสาขาปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2017 ผู้เช้าชม 81

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC

มีต่อ ...

บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์
ARIT OPAC (Liberty)
Thai Digital Collection
One Search
Academic Search Complete
KPRU Digital Library
CD-Rom
E-Book
Matichon E-Library
KPRU E-Research
IG Library
KPRU E-Book
ProQuest Dissertations & Theses Global
Facebook
Web of Science
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
Union Catalog
Springer Link
ScienceDirect
Thai Law Database
ARIT KPRU MIS
ABI/INFORM Complete
Education Research Complete
Computers & Applied Sciences Complete
ACS Publications
Humanities Full Text (H.W. Wilson)
ACM Digital Library
Emerald | Insight
Academic OneFile
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1500, 055-706520