สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

 • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ชั้น 1-4
 • ชั้น 1 บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • ชั้น 1 บริการ ยืน - คืน
 • ชั้น 2 หนังสือภาษาไทย หมวด 000-400
 • ชั้น 3 หนังสือภาษาไทย หมวด 500-900
               หนังสื่อภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
               ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น กำแพงเพชร-ตาก
 • ชั้น 4 หนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์
 • AV Zone บริการสื่อมัลติมิเดีย
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

            วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม  ยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

   1.    นางสาวพรชนิตว์  ไชยเลิศ โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์ Mild Poch เราสามารถร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ โดยการใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน หรือการนำกล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ มาร่วมรักษ์โลกกันค่ะ!!

   2.    นางสาวสุภัชญา  อนุสารณ์ประดิษฐ์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Palmmy Suphatchaya ประหยัดค่าไฟที่หอต้องมาห้องสมุด!! ขอแนะนำหนังสือระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เองเล่มนี้สามารถให้ความรู้กับทุกคนในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด !!อย่าลืมมาใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ กันนะคะ~~

   3.    นางสาวจิตตาภา  วงษ์เมฆ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jitrapa Wongmek ใช้ถุงผ้า ใส่ของ ออกจากร้าน พอกลับบ้าน ซักตาก ไม่ยากเลย #หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขั้น

   4.    นางสาวกฤษณา  มณีเขียว โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kritsana Maneekaew  งดใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า ช่วยกันปลูกต้นไม้ ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น #หนังสือเล่มนี้อ่านดีมากก

   5.    นางสาวอมลรัก  มโนมัย โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ Amonlack Manomai ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปิดไฟหลังใช้ทุกครั้ง การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

   

  เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2565 Star ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 41


  EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

  EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน

  เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2565 Star EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full TextEBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 6

  บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2565

            วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อตระหนักการเป็นสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

   

  เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2565 Star บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2565บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2565 23


  เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSWORD

            เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSWORD ชิงเงินรางวัลรวม 2,700 บาท
  เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สมัครกิจกรรมแข่งขัน CROSSWORD
  ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน และเคาน์เตอร์บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

  - แข่งขันคัดเลือกรอบแรก (กรณีผู้สมัครมากกว่า 30 คน )
    วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น.

  - แข่งขันคัดเลือกรอบที่ 2 (คัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย)
    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  - แข่งขันชิงชนะเลิศ
    วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2565 Star เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSWORDเปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSWORD 55

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2565 หากเกินกำหนดส่งคืน ทางสำนักวิทยบริการฯ จะคิดค่าปรับตามปกติ เล่มละ 5 บาท / เล่ม / วัน

  เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2565 Star แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 46

  วันสุนทรภู่

            พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย[2] เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

  เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2565 Star วันสุนทรภู่วันสุนทรภู่ 2,077

  วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

            วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) หรือ (World Drug Day)ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน เพราะเป็นวันที่จีนถอนสัมปทานการค้าฝิ่น

  เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2565 Star วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 2,168

  มีต่อ

  EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

  EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน

  เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2565 Star EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full TextEBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 6

  ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

            การให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 8 ฐาน

  เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 Star ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 656

  ฐานข้อมูล Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway

            ฐานข้อมูล Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway โดยเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แบบ Open Access ที่สามารถ ค้นข้อมูลในรูปแบบ Full Text URL Link ของเว็บไซต์คือ https://nssgateway.com/

  เผยแพร่ 31 มกราคม 2565 Star ฐานข้อมูล Thailand Nursing Research & Educational Resources Gatewayฐานข้อมูล Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 216

  แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            แผนผังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2564 618 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 63,134

  EBSCO e-Book Sharing

  โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2561 0 Star EBSCO e-Book SharingEBSCO e-Book Sharing 3,826

  สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) ร่วมเฉลิมฉลองโดยการเปิดกว้างมากกว่าที่เคย ด้วยแนวคิด CUIR “Open to Public. Open to All. โดยเปิดให้ทุกคนทั้งประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอกสามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

  เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2561 0 Star สำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็มสำนักงานวิทยทรัพยากร คลังปัญญาจุฬาฯ ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม 3,541

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

  ในด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ  สารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ ในสาขาวิชา ดาราศาสตร์  มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และอื่นๆ 

  เผยแพร่ 4 เมษายน 2561 0 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimateสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate 4,093

  มีต่อ

  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

            โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

  เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2565 Star โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 184

  การพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Nomal และ Next Nomal

            หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาทางวิชาการ "การพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Nomal และ Next Nomal" วันที่ 7 เมษายน 2565 และวันที่ 11 เมษายน 2565

  เผยแพร่ 24 มีนาคม 2565 Star การพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Nomal และ Next Nomalการพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Nomal และ Next Nomal 389

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีกำหนดการออกวารสารคือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

  เผยแพร่ 10 มีนาคม 2565 Star ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 250

  มีต่อ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศหยุดให้บริการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา

  เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศหยุดให้บริการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศหยุดให้บริการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา 328

  ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการพื้นที่ให้บริการทั้งหมด และเปิดให้บริการระบบบริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม (Order Books) https://arit.kpru.ac.th/ap/orderbooks/ และจะยกเว้นค่าปรับให้เป็นกรณีพิเศษ ขยายเวลา ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 นักศึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในวันถัดไป หรือหากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ

  ติดตามข่าวสาร รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/

  เผยแพร่ 17 มกราคม 2565 Star ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 548

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  เผยแพร่ 3 มกราคม 2565 Star มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 494

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (เอกสารประกอบ)

  เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2564 Star ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 822

  แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

            ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
  สามารถนำหนังสือมาคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564
  ในกรณีคืนหนังสือครบตามจำนวน สามารถยืมหนังสือต่อได้ 1 เทอม
  **กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด สำนักวิทยบริการฯ**
  ***คิดค่าปรับตามปกติ เล่มละ 5 บาทต่อวัน***

  เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2564 Star แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 1,180

  ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ประกาศแจ้งวันหยุด
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปิดให้บริการในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
  เนื่องในวันปิยมหาราชและ วันหยุดชดเชยวันปิยมาหาราช
  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

  เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2564 Star ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 552

  ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

  ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ขอปิดทำการ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564
  เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
  ขอบคุณค่ะ

  เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2564 18 Star ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 848

  มีต่อ

  แนะนำบทความวารสารใหม่ ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 8

  สุริยจักรวาล, นักเรียนนายร้อยรุ่น 2434 กำลังสำคัญเปลี่ยนแปลงการปกครอง, ประเทศนี้เป็นของราษฎร ความทรงจำของเยาวรุ่น เมื่อ 90 ปีก่อน, หลักเมืองนครบาล แนวคิด รูปแบบ สู่ศิลปะ สถาปัตยกรรมหลักเมืองสมัยใหม่, ลูกจีนเจ้าสังเวียนมวยไทย, ...

  เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2565 Star แนะนำบทความวารสารใหม่ ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 8แนะนำบทความวารสารใหม่ ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 8 72

  หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด = Ten lessons for a post-pandemic world, ทำน้อยให้ได้มาก = The power of less, ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล, ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ ที่สำคัญในการบริหารคน ฉบับพิเศษปรับปรุงใหม่ตามกฎหมายแรงงาน ปี 2560-2562 

  เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2565 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 152


  แนะนำบทความวารสารใหม่ สมุนไพรธรรมชาติ ฉบับที่ 101

  แนะนำบทความวารสารใหม่ สมุนไพรธรรมชาติ ฉบับที่ 101 ประจำเดือน พฤษภาคม

  เหงื่อออกบอกโรคสัญญาณบอกร่างกายอาจมีปัญหา, มีเฮกระเจี๊ยบเขียวบำบัดโรคซึมเศร้าได้เทียบเท่ายา, สมุนไพรรักษาโรคหอบหืดต้องหามาไว้ติดบ้าน, สมุนไพรห้ามเลือดแผลสมานไวด้วยสมุนไพรใกล้ตัว, สมุนไพรรักษษเริมรักษาหายได้ผลจริง, ผักช่วยสลายไขมันช่วยลดโอกาสเกิดโรคร้าย, ...

  เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2565 Star แนะนำบทความวารสารใหม่ สมุนไพรธรรมชาติ ฉบับที่ 101แนะนำบทความวารสารใหม่ สมุนไพรธรรมชาติ ฉบับที่ 101 149

  หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565

  เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์, ศัพท์สอบ TOEICE (1200 Keywords for the new toeice), เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก = Good economics for hard times, 150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้ สไตล์ zakka 

  เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2565 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565 215


  แนะนำบทความวารสารใหม่ ชีวจิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 565

  5 Hidden Sodium Foods อาหารโซเดียมแฝงสูงที่คุณอาจมองข้าม, The Secret of Gene เจาะลึกวิธีดูแลยืน ลดเสี่ยงมะเร็ง, Fit for Health โยคะนิทรา หลับง่าย ผ่อนคลาย ไม่พึ่งยา, Wellness Class เรื่องกินของชาวสวีเดน, จากธรรมชาติสู่ตำรับยา 7 นางฟ้า น้ำสมุนไพรสู้โรค เสริมสร้างภูมิ, ...

  เผยแพร่ 27 เมษายน 2565 Star แนะนำบทความวารสารใหม่ ชีวจิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 565แนะนำบทความวารสารใหม่ ชีวจิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 565 140

  แนะนำบทความวารสารใหม่ ทิศไท ปีที่ 13 ฉบับที่ 47

  สวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ, สาขากัญชาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน Circular Fashion, โครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอกเพื่อผู้ยากไร้, สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ในวัยรุ่น, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษปณานุรักษ์, วัดยานนาวา, การเงินของคน Gen Z, ...

  เผยแพร่ 1 มีนาคม 2565 Star แนะนำบทความวารสารใหม่ ทิศไท ปีที่ 13 ฉบับที่ 47แนะนำบทความวารสารใหม่ ทิศไท ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 225

  แนะนำบทความวารสารใหม่ ดอกเบี้ย ปีที่ 41 ฉบับที่ 487

  Metaverse โลกเสมือน กับสินทรัพย์ดิจิทัล, ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2565 กับความท้าทายยุคโอไมครอน, เศรษฐกิจไทยปีเสือ 2565, เสียงแห่งความตั้งใจจากร้านเล็ก, Ambition 2030 สู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าเต็มขั้น, เศรษฐกิจเร่งตัว ผลประกอบการหนุนตลาดขยับขึ้น, ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีขาล, ...

  เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 Star แนะนำบทความวารสารใหม่ ดอกเบี้ย ปีที่ 41 ฉบับที่ 487แนะนำบทความวารสารใหม่ ดอกเบี้ย ปีที่ 41 ฉบับที่ 487 226

  มีต่อ

  ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

            บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2563 Star ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 2,781


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

            สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

  เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 9,939


  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

  เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 5,114


  ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

            ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

  เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 6,644


  ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2561 Star ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6,238


  ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

             บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

  เผยแพร่ 10 มีนาคม 2561 Star ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDCศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 4,711


  บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ

  บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่การให้บริการเป็นเลิศแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 Star บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ 3,545


  มีต่อ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect

            วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน อาจารย์ และ บุคลากร ที่สนใจจะได้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และ การค้นคว้าวิจัยครับ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ลงทะเบียนได้ที่ https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_rS99G-v0QSCMdEFPbTKpZw

   

   

  เผยแพร่ 27 มีนาคม 2565 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirectสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect 333

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วันที่ 21-25 มีนาคม 2565

  https://arit.kpru.ac.th/page_id/938/TH

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม อำเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2565 โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม และจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ติดแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการเรียงหนังสือ และจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุมอาเซียน มุมหนังสือเด็กและเยาวชน หนังสือแบบเรียน และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามพร้อมใช้บริการ

  เผยแพร่ 25 มีนาคม 2565 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วันที่ 21-25 มีนาคม 2565สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 380


  การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2564

            วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมบุคลากร ของฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ งานห้องสมุด งานกิจกรรมพิเศษและจัดหารายได้ การจัดการความรู้ ณ ห้องดอกสัก 

  เผยแพร่ 18 มีนาคม 2565 Star การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2564การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2564 236


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio

            วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio ให้กับบุคลากร และได้วิทยากร มากประสบการณ์ นายวันเฉลิม  พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แผนการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 7/1

  เผยแพร่ 16 มีนาคม 2565 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studioกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio 324


  กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 16 มีนาคม 2565

  วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. แม่บ้าน พ่อบ้าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลแปลงผัก รดน้ำผัก ในโครงการเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เผยแพร่ 16 มีนาคม 2565 Star กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 16 มีนาคม 2565กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 16 มีนาคม 2565 187


  ประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน

            วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน เวลา 10.00-11.00 น. ณ ประชุมห้องดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีกำรศึกษานี้ งานบริการวิชาการได้ดำเนินการสำรวจสถานที่ และสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการบริการวิชาการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนที่จะไปทำกิจกกรรม คือ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

  เผยแพร่ 7 มีนาคม 2565 Star ประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน 297


  การประชุมทบทวนร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1

            วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ และ นายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมทบทวนร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องดอกสัก เวลา 09.00-12.00 น.

  เผยแพร่ 3 มีนาคม 2565 Star การประชุมทบทวนร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1การประชุมทบทวนร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1 222


  มีต่อ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี คณะครู และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 493


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เวลา 10.30-11.00 น.

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 710


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และนายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

  เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2564 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT 768


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา หมู่เรียน 4112190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

  เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 588


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับอาจารย์ประพล  จิตคติ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 12 คน เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 

  เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 680


  ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ได้เยี่ยมชมห้องสมุด และเรียนรู้บริการต่างๆ อีกทั้งวิธีการสืบค้นหนังสือ และเรียนรู้วิธีการยืมหนังสือในระบบออเดอร์บุ๊ค สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ห้องสมุดได้ และได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 849


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่

            วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยี่ยมชมแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบการประเมินในประเด็นความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดให้บริการ 

  เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2564 425 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่ 5,067


  มีต่อ

  สารคดีชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน ต่อสู้ผสมพันธุ์


  สารคดีชุดสัตว์โลกผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ในสัตว์ทุกสายพันธุ์ ตัวผู้ต้องการที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ แต่สัตว์ตัวเมียต้องการตัวผู้ที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้น การต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างตัวผู้กับตัวผู้ เพื่อแย่งชิงการเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้น   (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-])

  เผยแพร่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ สารคดีชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน ต่อสู้ผสมพันธุ์ 68

  นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 Thai Classical Dance Music

  นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 รวม 7 ท่ารำ 1. รำแม่บทเล็ก 2. รำสีนวลออกเพลงเร็ว - ลา 3. รำสีนวลออกวรเชษฐ์ 4. รำสีนวลออกอาหนู 5. ระบำกฤดาอภินิหาร 6. ฟ้อนลาวดวงเดือน 7. ระบำดาวดึงส์

  เผยแพร่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 Thai Classical Dance Music 65

  โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ

  โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ โดยคณะหนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูณ และ อ.หนุ่ม ภูไท รวม 12 เพลง เช่น 1. เซิ้งบั้งไฟ 2. เซิ้งบั้งไฟละไล 3. เซิ้งทำนา 4. แมลงผึ้งตอมดอก  (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-])

  เผยแพร่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ 82

  Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ 1. Sex เพศศึกษา 2. The Body Clack ความสัมพันธ์ของอวัยวะ

  เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์  1. เพศศึกษา Sex การปฏิสนธิและการฝังตัวของไข่ในมดลูก 2. ความสัมพันธ์ของอวัยวะ The Body Clock การประสานงานกันของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่สร้างความเจริญเติบโต รวมทั้งความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

  เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ 1. Sex เพศศึกษา 2. The Body Clack ความสัมพันธ์ของอวัยวะ 65

  Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ The Food Machine กลไกย่อยอาหาร Defend and Repair กลไกป้องกันและฟื้นฟู

  เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ในแง่ของความรู้สึก ความเป็นจักรกลของระบบในร่างกาย และสมองเป็นผู้สั่งงาน 1. กลไกย่อยอาหาร The Food Machine ทางเดินอาหารทำงานอย่างไร กระบวนการเริ่มจากการบด เพื่อให้ย่อยแล้วจึงถูกดูดซึมโดยลำไส้ และถูกกำจัดออกจากร่างกายตามระบบต่างๆ 2. กลไกป้องกันและฟื้นฟู Defend and Repair

  เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ The Food Machine กลไกย่อยอาหาร Defend and Repair กลไกป้องกันและฟื้นฟู 62

  Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ In the wamb (1) กำเนิดทารก Muscle and Bone (2) ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก

  เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ 1. กำเนิดทารก Muscle and Bone การก่อกำเนิดชีวิตใหม่ของมนุษย์ สำคัญที่สุดใน 9 เดือนแรกของการอยู่ในครรภ์มารดา 2. ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก ชิ้นส่วนของกระดูกในร่างกายเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวได้อย่างไร 

  เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ In the wamb (1) กำเนิดทารก Muscle and Bone (2) ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก 34

  เกษตรทำกิน กินผักพื้นบ้าน

  ผักพื้นบ้านคือ พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร และมีรสหวาน รสขม รสฝาด รสเผ็ดร้อน รสมัน รสเปรี้ยว

  เผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติ เกษตรทำกิน กินผักพื้นบ้าน 56

  วันนาวิกโยธิน

            ทหารนาวิกโยธิน ได้ถือเอาวันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" โดยกำหนดให้เป็น วันแห่งประวัติศาสตร์ของทหารนาวิกโยธิน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" เป็นเพลงประจำหน่วย ทหารนาวิกโยธินเมื่อ 28 มิถุนายน 2502 และต่อมาคณะนายทหารนาวิกโยธินก็ได้ร่วมกัน ประพันธ์คำร้องขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน สืบต่อไป

  เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2565 Star วันนาวิกโยธินวันนาวิกโยธิน 591

  วันสุนทรภู่

            พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย[2] เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

  เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2565 Star วันสุนทรภู่วันสุนทรภู่ 2,077

  วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

            วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) หรือ (World Drug Day)ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน เพราะเป็นวันที่จีนถอนสัมปทานการค้าฝิ่น

  เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2565 Star วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)วันยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 2,168

  วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

            วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันสำคัญสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

  เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2565 Star วันเปลี่ยนแปลงการปกครองวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1,073

  วันโยคะสากล (International Yoga Day)

            วันโยคะสากล (International Yoga Day) เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ให้ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปี ให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก เพราะมองว่าโยคะเป็นสิ่งล้ำค่าของชาวอินเดีย การฝึกโยคะเป็นการบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ จึงช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้ กระทั่งในการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557สมาชิกกว่า 177 ประเทศทั่วโลก เห็นชอบให้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 มิถุนายน เป็น "วันโยคะสากล" เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ โดยเริ่มปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแรก

  เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2565 Star วันโยคะสากล (International Yoga Day)วันโยคะสากล (International Yoga Day) 1,027

  วันผู้ลี้ภัยโลก (World refugee day)

            วันผู้ลี้ภัยโลก หรือ world refugee day ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น “วันผู้ลี้ภัยโลก” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2001 ก่อนหน้าที่จะเริ่มมีวันผู้ลี้ภัยโลกนี้ แต่ละประเทศจะมีวันผู้ลี้ภัยโลกเป็นของตนเอง เช่น Africa Refugee Day ผู้ลี้ภัย ผู้ผลัดถิ่น หรือที่เรียกว่าผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่น ซึ่งพวกเขามักต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วย ในวันที่ต้องอยู่ไกลจากบ้าน การหาโรงเรียนให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก หรือแม้แต่การหาพื้นที่ให้พวกเขาสามารถวิ่งเล่นและทำกิจกรรมเสริมทักษะได้อย่างปลอดภัย

  เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565 Star วันผู้ลี้ภัยโลก (World refugee day)วันผู้ลี้ภัยโลก (World refugee day) 607

  วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Stop Cyberbullying Day)

            วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต (Stop Cyberbullying Day) กำเนิดขึ้นมาโดยมูลนิธิ CyberSmile เมื่อปี 2556 โดยถือเอาวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน โดยปีแรกมีขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

  เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2565 7 Star วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Stop Cyberbullying Day)วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Stop Cyberbullying Day) 774

  มีต่อ

  VS Code Project in Tab

  Visual Studio Code หรือ VS Code การทำงานเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ อาทิเช่น ถ้าเราทำการพัฒนาระบบ หรือ ปรับปรุงระบบ มากกว่า 1 ระบบ VS Code จะเปิดหน้าต่างใหม่ ซึ่งบ้างครั้งผู้พัฒนาระบบอาจไม่อยากสลับหน้าต่างไปมา VS Code มีการพัฒนาระบบเช่นเดียวกับ Sublime สามารถทำงานแบบ Project Multi Window in Tab ได้

  เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2565 Star VS Code Project in TabVS Code Project in Tab 62

  การติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IIS

  SSL Certificate คืออะไร?

  ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ หรือ Application ที่ใช้งาน มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS หากข้อมูลของท่านถูกดักจับไปได้ ข้อมูลก็ท่านก็ยังมีความปลอดภัย เพราะแฮกเกอร์ จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไป จะอยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออก จะต้องมีคีย์ถอดรหัสที่เหมาะสมและตรงกันเท่านั้น ถึงจะสามารถถอดรหัสได้

  เผยแพร่ 29 ธันวาคม 2564 Star การติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IISการติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IIS 726

  แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit

            แบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสําหรับราชการไทยเป็น แบบที่ 14 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้ “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานสําหรับราชการไทย เพื่อเป็นการจารึกพระนามและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา และทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการติดตั้งใช้ฟอนต์นี้เป็นมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ.2564 นี้

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2564 Star แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likitแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit 1,221

  Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ

            Google Chart มีเส้นชี้ข้อมูลแต่ละส่วน แสดงข้อมูลตัวเลขของแต่ละส่วนออกมาด้านนอก Chart มีการแสดงข้อความกำกับเป็น Info มากขึ้น

  เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563 11 Star Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับGoogle Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ 2,238

  WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์

            WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ เป็นรูปแบบภาพสมัยใหม่ที่ให้การบีบอัดภาพบนเว็บที่เหนือกว่า รูปภาพแบบปกติ ผู้ดูแลเว็บและนักพัฒนาเว็บสามารถสร้างภาพขนาดเล็กและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงเว็บไชต์เร็วขึ้น

  เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563 Star WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ 3,206

  เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

            การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ฯ

  เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2563 Star เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2,914

  การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !!

            การจัดการเรียนการสอน หรือ การประชุมออนไลน์ในบ้างครั้งเราจำเป็นต้องใช้ Email นอกองค์กร วิธีการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอก อาทิเช่น Gmail

  เผยแพร่ 15 เมษายน 2563 37 Star การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !!การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !! 3,255

  มีต่อ

  อาการอ่อนเพลีย หลังติดโควิด

  เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2565 Star อาการอ่อนเพลีย หลังติดโควิดอาการอ่อนเพลีย หลังติดโควิด 90

  ผลกระทบระยะยาว ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด

  เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2565 Star ผลกระทบระยะยาว ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิดผลกระทบระยะยาว ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด 93

  ติดโควิดแล้วมีอาการคัดแน่นจมูก

  เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2565 Star ติดโควิดแล้วมีอาการคัดแน่นจมูกติดโควิดแล้วมีอาการคัดแน่นจมูก 91

  ติดโควิดแล้วมีน้ำมูก กินยาลดน้ำมูกได้

  เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2565 Star ติดโควิดแล้วมีน้ำมูก กินยาลดน้ำมูกได้ติดโควิดแล้วมีน้ำมูก กินยาลดน้ำมูกได้ 75

  เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ติดโควิดมีไข้สูง อาจเกิดอาการชักได้

  เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2565 Star เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ติดโควิดมีไข้สูง อาจเกิดอาการชักได้เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ติดโควิดมีไข้สูง อาจเกิดอาการชักได้ 72

  ติดโควิดแล้วมีไข้

  เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2565