นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” | คลังรูปภาพ Selfie วันที่ 9 10 11 13

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ...

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 1 Star Thai Journals Online (ThaiJO)Thai Journals Online (ThaiJO) 27

แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2562 12 Star แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการแจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 83

กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 56 Star กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 264

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

บริการ วารสาร, หนังสือพิมพ์, กฤตภาค, จุลสาร, แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 1 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 2,199


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

บริการ หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) หมวด 000 - 400

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 1,940


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

บริการ หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) หมวด 500 - 900  หนังสื่อทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) หมวด 000 - 900 และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร - ตาก ...

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 1,671


มีต่อ

Thailand The Golden Kingdom : ท่องเที่ยวไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียซึ่งมีชายแดนติดพม่า ไทย มาเลเซีย กัมพูชา และลาว มีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมไทยคือ วัดพระแก้วมรกต และพระบรมมหาราชวัง มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ความเจริญทางเศรษฐกิจมากและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 1

Hawaii Paradise Found : ท่องเที่ยวฮาวายหาดสวรรค์

รวบรวมประวัติความเป็นมาของเกาะฮาวาย ภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยในเกาะฮาวาย

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

Japan The Island Empire : ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม วัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างเป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่โบราณเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้น และเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง ประชากรของประเทศมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างมาก

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 56 Star กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 264

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 2 Star น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 46

กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม บอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจทุกท่าน จัดกิจกรรมวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร **ฟรีตลอดกิจกรรม**

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 46 Star กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 212

มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562

เร่งสปีดความมั่งคั่งอย่างมั่นคง = Total Hi-speed wealth, สร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์, ศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย 4,000 คำ, สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Logbook 

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 3 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 3


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-27 ตุลาคม 2562

การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility, พูดให้เป็นไม่เห็นจะยาก = (เทคนิคการพูดของนักพูดอัจฉริยะ), สอบติดพิชิต TOEFL iTP, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software Engineering 

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-27 ตุลาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-27 ตุลาคม 2562 20


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-13 ตุลาคม 2562

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หน่วยที่ 1-7 = Chinese language and culture, หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economics, ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล : พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล พ.ศ. 2561 

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-13 ตุลาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-13 ตุลาคม 2562 21


มีต่อ

คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Zheng Miao Shui ประธานผู้บริหารโรงเรียน และคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จะรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2562 20 Star คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 95


วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 1 Star วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นวัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 296


วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 Star วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1,002


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 303


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 369


ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 389


มีต่อ

RADO ร่วมกับ Bangkok Design Week จัดงาน RADO Star Prize Thailand เวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่จากทุกแขนง ประชันฝีมือด้านการออกแบบ เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท

แบรนด์นาฬิกา RADO ในเครือ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สรรสร้างนวัตกรรมเรือนเวลาระดับโลก สุดยอดงานออกแบบล้ำสมัย ผู้นำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของวงการนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ จัดงาน RADO Star Prize Thailand เพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2562 3 Star RADO ร่วมกับ Bangkok Design Week จัดงาน RADO Star Prize Thailand เวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่จากทุกแขนง ประชันฝีมือด้านการออกแบบ เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาทRADO ร่วมกับ Bangkok Design Week จัดงาน RADO Star Prize Thailand เวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่จากทุกแขนง ประชันฝีมือด้านการออกแบบ เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท 121

Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

Lighthouse เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเว็บไซต์ของเราถูก Google มองว่ามีคุณภาพแค่ไหน?

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 30 Star Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 194

SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมากขึ้น และยังเป็นสื่อหลักในการทําธุรกิจการค้า การทําธุรกรรมต่างๆ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการการติดต่อสื่อสาร แต่ช่องทางการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SSL Certificate จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปกป้องข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 6 Star SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตSSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 151

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  คลิก
 • นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  คลิก