สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ONE Search | ARIT KPRU

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือ เลือกสืบค้นเฉพาะฐานข้อมูล คลิก

EBSCOhost สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: eBook Collection (EBSCOhost)

ฐานข้อมูล eBook Collection เปิดให้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ

E-Books ใหม่ คลิกที่นี่ New E-Books

สายตรงผู้อำนวยการ

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

Science Reference Center

Entrepreneurial Studies Source

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ISO 9001

เชิญชวนผู้ใช้บริการเขียนเรียงความ เรื่อง ทำไมคนถึงไทยรักในหลวง ส่งผลงานผลงานวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560

เชิญชวนผู้ใช้บริการเขียนเรียงความ เรื่อง ทำไมคนถึงไทยรักในหลวง ส่งผลงานผลงานวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560

" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน "

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้เช้าชม 2,605

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 02-10-2017 ผู้เช้าชม 1,877

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกิจกรรม "ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร" 

เผยแพร่เมื่อ 02-10-2017 ผู้เช้าชม 1,452

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

มีต่อ

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 4,899

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม "การนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,014

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เช้าชม 4,369

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

มีต่อ

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี ซึ่ง มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 สถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2017 ผู้เช้าชม 2,524

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย สำนักจึงจัดกิจกรรม ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ และ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2017 ผู้เช้าชม 4,356

สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่" วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้เช้าชม 4,251

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้เช้าชม 980

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้เช้าชม 2,605

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เช้าชม 1,977

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560

มีต่อ

การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้เช้าชม 771

การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้เช้าชม 1,683

วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

Apple ที่เปิดให้อัพเกรด iOS 11  เพิ่มคุณลักษณะทางด้านการทำงานของอุปกรณ์ และ Application !!! วันนี้คุณได้อัพเกรด iOS ของคุณหรือยัง ???

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2017 ผู้เช้าชม 1,845

iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

มีต่อ

 • New
  การสื่อสารดาวเทียม

  การสื่อสารดาวเทียม

  คลิก
 • New
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร

  คลิก
 • New
  อาหารไทย : อาหารภูมิภาค

  อาหารไทย : อาหารภูมิภาค

  คลิก