มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบลงนามถวายพระพร


ลำดับที่ (รหัส) ลงนามถวายพระพร จำนวน(คน) ข้อมูล/ดาวน์โหลด
32. (20240601) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี, เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ,ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ 455 คลิก!!
31. (20240503) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล, เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม , ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 258 คลิก!!
30. (20240426) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร,ตั้งแต่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 304 คลิก!!
29. (20240331) ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 394 คลิก!!
28. (20240108) ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 271 คลิก!!
27. (20231206) ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ,ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
342 คลิก!!
26. (20230804) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์, ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 528 คลิก!!
25. (20230721) ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 510 คลิก!!
24. (20230713) ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 176 คลิก!!
23. (20230704) ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ,ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์,อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี,ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 379 คลิก!!
22. (20230530) ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖,สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 475 คลิก!!
21. (20230502) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล, เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖, ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 468 คลิก!!
20. (20230427) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร,ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 240 คลิก!!
19. (20230327) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 1,896 คลิก!!
18. (20230105) ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 357 คลิก!!
17. (20221216) ทรงพระเจริญ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี,กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 397 คลิก!!
16. (20221207) ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี,กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 417 คลิก!!
15. (20221008) ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์,ลงนามถวายพระพร วันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 152 คลิก!!
14. (20220808) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์, ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 792 คลิก!!
13. (20220725) ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 747 คลิก!!
12. (20220711) ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 453 คลิก!!
11. (20220702) ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ,ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 381 คลิก!!
10. (20220527) 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 518 คลิก!!
9. (20220505) ๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 219 คลิก!!
8. (20220503) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล, เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 425 คลิก!!
7. (20220104) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ผ่านระบบออนไลน์, ระหว่างวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๖๕ 1,281 คลิก!!
6. (20210806) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์, ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 1,507 คลิก!!
5. (20240531) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี, เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ,ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ 0 คลิก!!
4. (20220427) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 193 คลิก!!
3. (20210715) ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1,070 คลิก!!
2. (20210712) ๑๓ กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 44 คลิก!!
1. (20210504) ๔ พฤษภาคม, วันฉัตรมงคล 108 คลิก!!

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ