ผู้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. รับเรื่อง
  2. แยกประเภทความคิดเห็น
  3. ฝ่ายงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ
  4. รายงานผลให้ ทราบ
  5. แจ้งผลการดำเนินการ

ส่งข้อความ

สายตรง

เรื่อง : นักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุดเสียงดังมาก

เรียนท่านผู้อำนวยการที่เคารพ
โดยปกติแล้ว ข้าพเจ้าจะมาใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทค=โนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เป็นประจำ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มากันเป็นกลุ่ม มักจะคุยกันเสียงดัง และ หัวเราะเสียงดังมาก  ในชั้นที่ 2 และ 3 จึงใคร่ขอให้ท่านช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อตักเตือนนักศึกษาด้วยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

ป.ล. ณ เวลาที่ข้าพเจ้าส่งข้อความนี้ก็ยังคงเสียงดังมากกันอยู่

 

 

วันที่ : 2018-07-07 09:16:44 ชื่อ-นามสกุล : ลลิตา เนตรแสงศรี

ผลการดำเนินการ

เรียน คุณลลิตา เนตรแสงศรี

          สำนักวิทยบริการฯ  ขอขอบคุณท่านและขอภัยในการเข้าใช้บริการ ทางสำนักฯ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องทุกจุดบริการให้ช่วยกันตักเตือนและควบคุมเรื่องเสียงในพื้นที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณท่านอีกครั้งคะ

เรื่อง : เด็กที่เจ้าหน้าที่นำมาด้วยส่งเสียงดังมากๆ

เด็กที่เจ้าหน้าที่นำมาด้วยส่งเสียงดังมากๆ โดยเฉพาะที่อาคาร AV น่าจะติเตือนเด็กบ้างวิ่งเล่นกันสนุกเลยค่ะ

วันที่ : 2018-06-15 21:46:44 ชื่อ-นามสกุล : -

ผลการดำเนินการ

ขอบคุณผู้ใช้บริการสำหรับคำแนะนำของท่าน ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้นำมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานและการส่งเสียงดังภายในพื้นที่ให้บริการ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ ขออภัยมาณ โอกาสนี้คะ

เรื่อง : ช่วยลดค่าปรับของหนังสือหนูหน่อยได้มั้ยคะ

พอดีหนูยืมหนังสือจากห้อวสมุดไปคะแล้วลืมเอาไปคืนพอเอาไปคืนแล้วหนูโดนค่าปรับค่อนข้างสูงมากเลยคะช่วยลดให้หนูหน่อยได้มั้ยคะขอความกรุณานะคะ

วันที่ : 2018-02-28 12:46:01 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎาภรณ์ วรรณสมัย

เรื่อง : การยืมหนังสือในระหว่างปิดภาคเรียน

ในระหว่างปิดภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2559 ผมไม่สามารถยืมหนังสือเพื่อนำกลับมาอ่านที่บ้านได้เพราะผิดระเบียบ จะมีทางไหนมั้ยครัฟที่นักศึกษาจะสามารถยืมหนังสือกลับมาอ่านที่บ้านได้ในระหว่างปิดภาคเรียน เพราะถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ฝั่งในเมืองเเต่ก็ไม่สะดวกที่จะต้องขับจักรยานยนต์ไปกลับมหาวิทยาลัยทุกวันเพื่อไปอ่านหนังสือ 

วันที่ : 2018-02-10 21:22:54 ชื่อ-นามสกุล : ทศพร อนุรักษ์

ผลการดำเนินการ

เรียน คุณทศพร อนุรักษ์

            ในกรณีที่ต้องการยืมหนังสือระหว่างปิดภาคเรียน ทางสำนักวิทยบริการฯ  จะให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มที่นำใบเสร็จลงทะเบียนมาแจ้งที่บริการยืมคืนได้ตามปกติ ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มที่ประสงค์จะยืมในช่วงปิดภาคเรียนที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาให้มาติดต่อที่บริการยืม-คืนเพื่อแจ้งความประสงค์และกรอกหลักฐานการยืมในระบบในช่วงปิดภาคเรียน  ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ

เรื่อง : สอบถามเรื่องการบริจาคหนังสือครับ

สวัสดีครับ ผมจะนำหนังสือที่ใช้แล้วไปบริจาคที่สำนักวิทยบริการฯได้ไหมครับ แล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าครับ

วันที่ : 2018-01-02 22:00:24 ชื่อ-นามสกุล : มาโนชญ์ ใจบุญ

ผลการดำเนินการ

เรียนคุณ มาโนชญ์ ใจบุญ

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประสงค์บริจาคหนังสือ ท่านสามารถนำหนังสือมามอบที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานการรับบริจาคที่คุณนริศรา  อินน่วมหรือคุณไพรัตน์  พวงผกา โทร 055706555 ต่อ 1503 ได้ค่ะ ขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ

เรื่อง : -

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

            หนูได้เข้ามาใช้บริการสำนักวิทยบริการ เป็นประจำขอเสนอเพื่อพัฒนานะค่ะ  คือ  เรื่องเสียงดัง รู้สึกว่านักศึกษาคุยกันเสียงดัง และเจ้าหน้าที่ก็คุยกันเสียงดังถึงขั้นตะโกนจนหนูไม่มีสมาธิ อยากให้ท่านช่วยดูด้วยค่ะ บรรยากาศและสถานที่สะอาดน่าใช้บริการมากค่ะแต่ขอเรื่องเสียงนะค่ะ

วันที่ : 2017-08-01 11:54:07 ชื่อ-นามสกุล : -

ผลการดำเนินการ

สวัสดีครับ ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการของเราครับ  

* ในประเด็นที่นักศึกษาปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนเสียงดังนั้น โดยรวมแล้วสำนักวิทยบริการเรา เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะพบได้ในทุกๆ วันครับ ซึ่งในบางจุดที่มีนักศึกษาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เสียงรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ กระผมต้องขออภัยแทนนักศึกษาครับ

* ในประเด็นที่เจ้าหน้าที่เสียงดัง โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านจะเข้าใจผู้ใช้บริการเป็นที่สุดครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสำนักวิทยบริการทุกๆ ท่านรักในงานบริการและจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุดครับ ในบางครั้งถ้าการกระทำของผู้ใช้บริการถึงแม้จะขัดต่อแนวทางปฏิบัติ แต่เจ้าหน้าที่ก็จะดูก่อนว่าเหตุและผลที่เป็นเช่นนั้นดีหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุผลที่ดีและเอื้อต่อการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านก็จะผ่อนปรนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจมีการใช้เสียงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ เช่น กรุณาใช้เสียงเบาๆ หน่อยนะเกรงใจผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ เจ้าหน้าที่อาจมีเสียงที่ต้องดังหน่อยเพื่อให้นักศึกษาหยุดฟังครับ

ในประด็นที่กล่าวมา ผมต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการ ที่แจ้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการของเราครับ และหากเป็นไปได้ พบประเด็นใดที่สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงบริการ หรือ พบในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ขอความกรุณาท่านแจ้งยังจุดบริการตอบคำถาม ซึ่งจะประจำอยู่ ณ บริเวณ ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 4 ขอบคุณครับ

 งานบริการสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง : ขออนุญาตสอบถาม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตสอบถามค่ะ คือดิฉันเคยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมีโอกาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรMicrosoft office Specialist Word,PowerPoint2010 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557  ที่หน่วยงานของท่านเป็นผู้จัดอบรม และได้หนังสือรับรองผ่านการอบรมมา แต่ในหนังสือผ่านการอบรมไม่ได้ระบุจำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม ดังนั้นดิฉันจึงขอสอบถามมายังท่านว่าสามารถออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมโดยระบุจำนวนชั่วโมงให้ได้หรือไม่คะ เนื่องจากดิฉันจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

วันที่ : 2017-07-27 10:39:22 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสตรีรัตน์ สุขเรือง

ผลการดำเนินการ

ตามที่คุณสตรีรัตน์  สุขเรือง ได้สอบถามเรื่องหนังสือรับรอง รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตามเบอร์นี้นะค่ะ  0815965992  ชื่อคุณกนกวรรณ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเพื่อจะได้จัดทำเอกสารตามที่ท่านต้องการ ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้ที่ไว้ในเบื้องต้นแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

เรื่อง : ขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม

กระผมมีความประสงค์จะใช้ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม จะต้องทำอย่างไรครับ

วันที่ : 2017-06-20 16:52:27 ชื่อ-นามสกุล : ชาญ

ผลการดำเนินการ

นักศึกษาสามารถขอใช้บริการได้จาก ระบบจอง หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่ https://arit.kpru.ac.th/ap/booking/ หลังจากนั้น นักศึกษาติดต่อขอรับกุญแจ ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ค่ะ

เรื่อง : จุดบริการดูหนัง ฟังเพลง

อยากให้ห้องสมุดมีมุม หรือ จุดบริการดูหนัง  ฟังเพลง ค่ะ

วันที่ : 2017-06-10 10:17:58 ชื่อ-นามสกุล : นักศึกษา

ผลการดำเนินการ

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีนำข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไปค่ะ

เรื่อง : เชิญชวนทุกท่าน เขียนข้อความสายตรงถึงผู้อำนวยการสำนัก

ด้วยความเคารพ โปรดเขียนข้อความที่สุภาพครับ

วันที่ : 2017-06-01 23:19:25 ชื่อ-นามสกุล : Webmaster

ผลการดำเนินการ

-