สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเชิงสถิติจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

1.หมวด 000 ทั่วไป4,601 (11,371)549 (839)269 (436)
2.หมวด 100 ปรัชญา2,474 (6,053)192 (224)167 (305)
3.หมวด 200 ศาสนา2,650 (4,817)49 (75)57 (89)
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์19,254 (52,505)1,590 (2,002)3,981 (8,555)
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์2,865 (8,195)875 (1,551)171 (356)
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์3,747 (10,345)1,107 (1,357)282 (494)
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์14,593 (36,291)1,584 (2,015)1,058 (1,920)
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ3,701 (8,604)505 (619)177 (341)
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี2,557 (6,363)189 (313)53 (107)
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์6,420 (12,883)346 (572)87 (111)
11.นวนิยาย2,901 (3,940)106 (135)0 (0)
12.แบบเรียน282 (353)0 (0)0 (0)
13.เยาวชน1,933 (2,806)123 (173)0 (0)
14.เรื่องสั้น653 (979)106 (135)0 (0)
15.อนุสรณ์88 (118)0 (0)0 (0)
16.ข้อมูลท้องถิ่น1,936 (2,749)0 (0)0 (0)
17.อ้างอิง845 (1,418)253 (309)0 (0)
18.สิ่งพิมรัฐบาล51 (57)20 (25)0 (0)
19.อนุสรณ์งานศพ8 (10)0 (0)0 (0)
รวม 71,559 (169,857) 7,594 (10,344) 6,302 (12,714)

จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

1.หมวด 000 ทั่วไป9,792318
2.หมวด 100 ปรัชญา7,718114
3.หมวด 200 ศาสนา2,29029
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์54,0404,440
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์23,758894
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์13,453395
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์31,1001,009
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ5,847144
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี17,36181
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์9,362117
11.นวนิยาย20,9330
12.แบบเรียน780
13.เยาวชน3,3790
14.เรื่องสั้น3,9790
15.อนุสรณ์10
16.ข้อมูลท้องถิ่น175,2910
17.อ้างอิง4950
18.สิ่งพิมรัฐบาล50
19.อนุสรณ์งานศพ00
รวม 378,882 7,541

สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)


แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th