สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเชิงสถิติจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 27 มกราคม 2566

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

1.หมวด 000 ทั่วไป4,659 (11,469)549 (840)273 (441)
2.หมวด 100 ปรัชญา2,513 (6,179)193 (225)167 (305)
3.หมวด 200 ศาสนา2,685 (4,862)50 (76)57 (89)
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์19,587 (53,080)1,613 (2,028)4,039 (8,651)
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์2,885 (8,229)888 (1,570)172 (357)
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์3,772 (10,383)1,107 (1,357)283 (496)
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์14,942 (37,735)1,635 (2,068)1,078 (1,943)
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ3,727 (8,651)512 (627)178 (342)
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี2,582 (6,402)190 (314)54 (108)
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์6,460 (12,948)350 (578)92 (116)
11.นวนิยาย2,934 (3,991)106 (136)0 (0)
12.แบบเรียน282 (353)0 (0)0 (0)
13.เยาวชน1,938 (2,825)125 (175)0 (0)
14.เรื่องสั้น654 (980)106 (136)0 (0)
15.อนุสรณ์88 (118)0 (0)0 (0)
16.ข้อมูลท้องถิ่น1,938 (2,760)0 (0)0 (0)
17.อ้างอิง847 (1,420)253 (309)0 (0)
18.สิ่งพิมรัฐบาล51 (57)20 (25)0 (0)
19.อนุสรณ์งานศพ9 (11)0 (0)0 (0)
รวม 72,553 (172,453) 7,697 (10,464) 6,393 (12,848)

จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 27 มกราคม 2566

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

1.หมวด 000 ทั่วไป10,388335
2.หมวด 100 ปรัชญา8,303121
3.หมวด 200 ศาสนา2,36731
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์57,2534,743
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์25,185922
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์14,161398
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์33,9131,035
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ6,222159
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี18,47083
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์9,728126
11.นวนิยาย21,4980
12.แบบเรียน780
13.เยาวชน3,6700
14.เรื่องสั้น4,1370
15.อนุสรณ์30
16.ข้อมูลท้องถิ่น186,5810
17.อ้างอิง5550
18.สิ่งพิมรัฐบาล110
19.อนุสรณ์งานศพ30
รวม 402,526 7,953

สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th