สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเชิงสถิติจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

1.หมวด 000 ทั่วไป4,638 (11,425)549 (839)270 (438)
2.หมวด 100 ปรัชญา2,503 (6,140)192 (224)167 (305)
3.หมวด 200 ศาสนา2,670 (4,839)50 (76)57 (89)
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์19,466 (52,880)1,602 (2,015)4,022 (8,634)
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์2,879 (8,221)884 (1,566)171 (356)
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์3,760 (10,364)1,107 (1,357)283 (496)
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์14,823 (36,924)1,610 (2,043)1,062 (1,927)
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ3,719 (8,638)510 (625)177 (341)
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี2,570 (6,385)190 (314)53 (107)
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์6,450 (12,930)348 (576)87 (111)
11.นวนิยาย2,918 (3,974)106 (136)0 (0)
12.แบบเรียน282 (353)0 (0)0 (0)
13.เยาวชน1,938 (2,825)125 (175)0 (0)
14.เรื่องสั้น653 (979)106 (136)0 (0)
15.อนุสรณ์88 (118)0 (0)0 (0)
16.ข้อมูลท้องถิ่น1,939 (2,763)0 (0)0 (0)
17.อ้างอิง847 (1,420)253 (309)0 (0)
18.สิ่งพิมรัฐบาล51 (57)20 (25)0 (0)
19.อนุสรณ์งานศพ8 (10)0 (0)0 (0)
รวม 72,202 (171,245) 7,652 (10,416) 6,349 (12,804)

จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

1.หมวด 000 ทั่วไป10,159319
2.หมวด 100 ปรัชญา7,972115
3.หมวด 200 ศาสนา2,31929
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์55,7354,564
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์24,217903
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์13,858397
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์32,4551,024
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ6,037149
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี17,80983
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์9,581122
11.นวนิยาย21,1060
12.แบบเรียน780
13.เยาวชน3,4650
14.เรื่องสั้น4,0200
15.อนุสรณ์20
16.ข้อมูลท้องถิ่น180,7210
17.อ้างอิง5130
18.สิ่งพิมรัฐบาล80
19.อนุสรณ์งานศพ00
รวม 390,055 7,705

สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th