สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลเชิงสถิติจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2567

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

1.หมวด 000 ทั่วไป4,622 (10,283)550 (841)98 (143)
2.หมวด 100 ปรัชญา2,472 (5,456)195 (227)29 (63)
3.หมวด 200 ศาสนา2,677 (4,537)51 (77)25 (48)
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์19,579 (52,053)1,619 (2,034)1,474 (3,155)
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์2,899 (8,161)894 (1,576)73 (105)
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์3,787 (10,379)1,106 (1,356)56 (65)
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์15,127 (38,314)1,660 (2,092)248 (370)
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ3,712 (8,641)510 (625)58 (67)
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี2,597 (6,429)191 (315)17 (18)
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์6,404 (12,876)351 (579)29 (30)
11.นวนิยาย3,019 (4,086)123 (153)0 (0)
12.แบบเรียน31 (32)0 (0)0 (0)
13.เยาวชน1,951 (2,853)125 (175)0 (0)
14.เรื่องสั้น656 (982)123 (153)0 (0)
15.อนุสรณ์80 (94)0 (0)0 (0)
16.ข้อมูลท้องถิ่น1,965 (2,802)0 (0)0 (0)
17.อ้างอิง848 (1,421)253 (309)0 (0)
18.สิ่งพิมรัฐบาล11 (15)11 (13)0 (0)
19.อนุสรณ์งานศพ9 (11)0 (0)0 (0)
รวม 72,446 (169,425) 7,762 (10,525) 2,107 (4,064)

จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2567

ลำดับ รายการ

หนังสือ

วิจัย/วิทยานิพนธ์

1.หมวด 000 ทั่วไป11,008356
2.หมวด 100 ปรัชญา8,901162
3.หมวด 200 ศาสนา2,91241
4.หมวด 300 สังคมศาสตร์61,1105,242
5.หมวด 400 ภาษาศาสตร์26,724960
6.หมวด 500 วิทยาศาสตร์15,013403
7.หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์39,6381,088
8.หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ6,913169
9.หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี19,49788
10.หมวด 900 ประวัติศาสตร์10,144142
11.นวนิยาย22,2510
12.แบบเรียน790
13.เยาวชน4,2450
14.เรื่องสั้น4,4070
15.อนุสรณ์30
16.ข้อมูลท้องถิ่น202,5420
17.อ้างอิง7120
18.สิ่งพิมรัฐบาล110
19.อนุสรณ์งานศพ30
รวม 436,113 8,651

สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th