ปฏิทินการสอบ เดือนสิงหาคม 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 25– 26 กรกฎาคม 2565 4 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 16 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสอบ
2 8 – 10 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสอบ
3 15 – 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสอบ

ปฏิทินการสอบ เดือนกันยายน 2565

ครั้งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อจัดสอบประกาศผลสอบหมายเหตุ
1 29 – 31 สิงหาคม 2565 2 กันยายน 2565 7 กันยายน 2565 13 กันยายน 2565 ประกาศผลสอบ
2 5 – 7 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 14 กันยายน 2565 20 กันยายน 2565 ประกาศผลสอบ
3 12 – 14 กันยายน 2565 16 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 27 กันยายน 2565 ดำเนินการตรวจสอบ
4 19 – 21 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 28 กันยายน 2565 4 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อ