๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เลือกข้อความถวายพระพร *
ชื่อ-นามสกุล *
** กรุณาระบุ คำนำหน้าชื่อ
ตำแหน่ง (ถ้ามี)
** ประชาชน,นักเรียน,นักศึกษา,ครู,อาจารย์ และอื่นๆ
หน่วยงาน (ถ้ามี)
* ต้องระบุข้อมูล
ข้อความที่ลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ