ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 123

 

 

Tags : ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน 10-14 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557