ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2017 ผู้ชม 402

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ เป็นอย่างมาก ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน  และการใช้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=143