หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 129

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ สำหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ให้มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือ ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่าน พร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วๆ ไป

 

ธรรมะออนไลน์ สื่อธรรมะ รวมการ์ตูน นิทาน ข่าว บทความ ปกิณเกะ บริการสื่อธรรม ที่น่าสนใจ

 

2eBook KPRU รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายสาขาที่น่าสนใจ

 

Tags : SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 นิทรรศการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 กิจกรรมอ่านลุ้นโชค 10 สิงหาคม 2558 10-14 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่