แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2017 ผู้ชม 175

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น / วอลเลซ, เบลล์.
372.21 ว181ก
9786160432820

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่) = (Strategic Management) / พิบูล ทีปะปาล.
658 พ692ก
9786163942906

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
658.403 พ992ก
9789740329862

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.
658.401 บ396ก
9789990112634

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=77