แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2017 ผู้ชม 36

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น / วอลเลซ, เบลล์.
372.21 ว181ก
9786160432820

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่) = (Strategic Management) / พิบูล ทีปะปาล.
658 พ692ก
9786163942906

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
658.403 พ992ก
9789740329862

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.
658.401 บ396ก
9789990112634

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 3-7 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558