แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้ชม 61

กินต้านพิษ สู่...การฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง / อังคณา โฉมอ่อน, บรรณาธิการ
9786163202550
615.85 อ488ก

 กินแก้กรรม / ฉัตรภา หัตถโกศล
9786169231035
613.2 ฉ237ก

 กัญชา คือ ยารักษามะเร็ง / สมยศ กิตติมั่นคง
9786169257707
615.58 ส274ก

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน / ทวีป อภิสิทธิ์
9789740334811
153.4 ท199ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

Tags : Zone อาหารและเครื่องดื่ม จำนวนทรัพยากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 20 กรกฏาคม 2558 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (QCC) โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2560