แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-06-2017 ผู้ชม 204

50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตนเอง / ชีวอโรคยา, นามแฝง
9786165156424
615.321 ช581ห

43 ศิลปะ DIY by เบลล่า&แม่หนิง / ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระเแพทย์ 
9786160431953
745.5 ศ165ส

400 ที่เที่ยว ทั่วไทย ไปทั่วทิศ / บริษัททิงค์เน็ต จำกัด
9786167547770
อ 915.9593 บ226ส

50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
9786167627106
658.4 ว689ห

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=30