การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ในปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 18-05-2018 ผู้ชม 41

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเรื่องชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ในปีการศึกษา 2561 จึงจัดการประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ห้องสมุด

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=231&lang=TH