แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 107

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วิษณุเดช นันไชยแก้ว
330 ว768ศ

100 สำรับตำรับไทย / เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ
9786161818364
641.591593 ส919ห

ธุรกิจโรงแรม / จารุวรรณ กะวิเศษ
9786162745645
647.94 จ337ธ

การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
9789740332879
372.65 ธ743ก

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ทรัพยากร หนังสือ

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=200