แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2017 ผู้ชม 137

250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / แอชบรุก, เพกกี
9786160433124
372.35 อ939ส

คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์ / สุธีร์ นวกุล
9786160824991
005.43 ส786ค

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School Management in Digital Era / สุกัญญา แช่มช้อย
9786164408326
371.2 ส741ก

กระตุ้น 'สวิตช์' มหัศจรรย์ระงับอาการปวด : หายปวดแค่กดง่ายๆ ใน 8 วินาที! / ชัง, มินเจ
9786165156677
615.82 ช349ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=176