27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2017 ผู้ชม 134

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองศาสตรจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประธาน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และบุคคลภายนอก ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

Tags : อบรม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=172