แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2017 ผู้ชม 219

Marketing research / Burns, Alvin C 
9781292153261
658.83 B967M

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560 / คณะวิชาการ เดอะ จัสทิส กรุ๊ป
9786162602528
345.07 ค125ป

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 / คณะวิชาการ เดอะ จัสทิส กรุ๊ป
9786162602535
347.07 ค125ป

คนไทย : บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / วิชัย หรัญวงศ์  
9789741131051
920.9593 ว543ค

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่ง บรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=11