งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ภาพที่ 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ภาพที่ 3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ภาพที่ 4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67


ทำดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. ทำดอกไม้จันทน์

ภาพที่ 2. ทำดอกไม้จันทน์

ภาพที่ 3. ทำดอกไม้จันทน์

ภาพที่ 4. ทำดอกไม้จันทน์


นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เข้าชม 71

ภาพที่ 1. นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

ภาพที่ 2. นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

ภาพที่ 3. นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

ภาพที่ 4. นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ


ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เข้าชม 43

ภาพที่ 1. ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

ภาพที่ 2. ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

ภาพที่ 3. ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

ภาพที่ 4. ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ


สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้เข้าชม 55

ภาพที่ 1. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ภาพที่ 2. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ภาพที่ 3. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ภาพที่ 4. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)


บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2017 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

ภาพที่ 2. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

ภาพที่ 3. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

ภาพที่ 4. บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ 27-07-2017 ผู้เข้าชม 32

ภาพที่ 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา

ภาพที่ 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา

ภาพที่ 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา

ภาพที่ 4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา


Big Cleaning Day

เผยแพร่เมื่อ 27-07-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. Big Cleaning Day

ภาพที่ 2. Big Cleaning Day

ภาพที่ 3. Big Cleaning Day

ภาพที่ 4. Big Cleaning Day


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ภาพที่ 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ภาพที่ 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ภาพที่ 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 25

ภาพที่ 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

ภาพที่ 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

ภาพที่ 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

ภาพที่ 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2