สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 1


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 3


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 2


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 2


Zone อาหารและเครื่องดื่ม

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 2


ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 1


อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา)

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 1


อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 1


สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2017 ผู้เข้าชม 3


กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 3