Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

นิคม รีสอร์ท

นิคม รีสอร์ท

 

นิคม รีสอร์ท เป็นที่พักสไตล์บ้านๆ บรรยากาศที่พักร่มรื่น ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จั

หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง เก็บ ทั้งต้นที่เจริญเต็มที่ มีดอก ล้างให้สะอาด ใช้สดหรือตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้ก็ได้ ทั้งต้นรสขม ใช้เป็นยาเย็

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอไทรงาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  กระทรวงศึกษาธ