Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โต๊ะรับประทานอาหารหินอ่อนสีเทา

โต๊ะรับประทานอาหารหินอ่อนสีเทา ขนาด 100 เซนติเมตร เก้าอี้หินอ่อน 5 ตัวและถาดหมุนกลางหนึ่งแผ่น โต๊ะหินอ่อนสีเทาพรานกระต่ายกลึงขึ้นรูปด้วยหินอ่อนสีเท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลคลองขลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเ

ประวัติอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ประวัติอำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยใดยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนัก สันนิฐานว่าอาจจะเป็นบ้านเมืองมาก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัยเพราะจากตำนานสิงหนวัต