11-15 ธ.ค. 2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2017 ผู้ชม 24

Tags : สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์