แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2017 ผู้เข้าชม 21

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560