5 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2017 ผู้เข้าชม 56

Tags : กิจกรรมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี