อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2015 ผู้เข้าชม 34

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560