อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2015 ผู้ชม 41

Tags : 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560