ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้ชม 94

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain