สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้ชม 59

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 

สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2018 ผู้ชม 337

รายชื่อฐานข้อมูลใหม่ 2018 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) บอกรับเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาต่างๆ 

13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2018 ผู้ชม 85

ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 วันที่ 9-11 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม

Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference