Google search

Mic

กระดังงา

กระดังงา

กระดังงานั้นเป็นไม้เลื้อยทรงพุ่มโปร่ง มีดอกออกตลอดทั้งปี เป็นดอกแบบช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่งประมาณ 4-6 ดอก แบ่งออกเป็น 2 ชั้น กลีบดอกสีเหลืองหร

Mango House Cafe & Restaurant : KPP

Mango House Cafe & Restaurant : KPP

ร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำปิง เป็นร้านอาหารกึ่งสไตล์คาเฟ่ ที่มุมถ่ายรูปสวยมาก ภายในร้านตกแต่งสไตล์วินเทจ แต่ก็มีความทันสมัย ส่วนโซนริมน้ำบรรย

น้ำตกคลองน้ำไหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น้ำตกคลองน้ำไหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น้ำตกคลองน้ำไหลตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร แม้จ

กกกันดาร

กกกันดาร

ต้นกกกันดารเป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าสั้น หนา ไม่ค่อยแตกแขนงออกไป ลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียบเกลี้ยง สูงประมาณ 20-40 เซนติเมตร ออกเป็นกอแน่น