Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป ตำบลสระแก้วอยู่ห่างจา

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

จะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนั้น ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจและน่าเที่ยวกันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแน

มันรังนก

มันรังนก เป็นขนมท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ส่วนผสมประกอบด้วย มันเทศ ๒ หัว น้ำมันสำหรับทอด ๓ ถ้วยตวง น้ำตาลปี๊บ