ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 38

Tags : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ