20-24 พ.ย. 2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 27-11-2017 ผู้เข้าชม 27

Tags : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 มกราคม 2561