25-29 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้ชม 43

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561 กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ