25-29 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้เข้าชม 29

Tags : 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาดรูปภาพ Social Media ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC