25-29 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้เข้าชม 17

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร