อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2017 ผู้ชม 43

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ ห้องสมุด (ครั้งที่ 2) โปรแกรม โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร