1-8 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2017 ผู้เข้าชม 20

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โปรแกรม