1-8 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2017 ผู้ชม 32

Tags : เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Zone อาหารและเครื่องดื่ม การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560