3-7 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2017 ผู้เข้าชม 6

Tags : คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 โครงการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่ได้รับรางวัลใน "กิจกรรมบอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ" 8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่