การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

เผยแพร่เมื่อ 16-06-2017 ผู้เข้าชม 64

Tags : ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร Big Cleaning Day กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ