กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0"

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2017 ผู้เข้าชม 62

Tags : บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน กิจกรรม เล่าเรื่องความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560