กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0"

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2017 ผู้เข้าชม 41

Tags : แผนบริหารความเสี่ยง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 26 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 9 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2560