อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Open Serb

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2016 ผู้ชม 49

Tags : อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร