อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Open Serb

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2016 ผู้เข้าชม 31

Tags : SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560