โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 05-08-2015 ผู้ชม 41

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561 ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ขนาดรูปภาพ Social Media เชิญชวนร่วม โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน เปิดให้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก แล้ววันนี้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและงานวิจัย