ต้อนรับคณะจาก Dragon University

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2015 ผู้เข้าชม 24

Tags : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 Big Cleaning Day การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560