ต้อนรับคณะจาก Dragon University

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2015 ผู้เข้าชม 39

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 คำอวยพรปีใหม่ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร