กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2015 ผู้เข้าชม 30

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560