กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2015 ผู้เข้าชม 25

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี จำนวนทรัพยากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ